Beautiful snails

                ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ร่วมกับหน่วยปฏิบัติการซิสเทมาติคส์ของสัตว์ ภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมูลนิธิธรรมชาติศึกษา จัดกิจกรรม Beautiful snails วันที่ 23-24 มิ.ย. 61 ณ วนอุทยานเขานางพันธุรัต จ.เพชรบุรี

Read more “Beautiful snails”

The 8th Conference on Taxonomy and Systematics in Thailand

      การประชุมวิชาการอนุกรมวิธานและซีสเทมาติคส์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 8 (The 8th Conference on Taxonomy and Systematics in Thailand) ระหว่างวันที่ 21 – 23 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Read more “The 8th Conference on Taxonomy and Systematics in Thailand”

Bangkok Wild Watch 2018 @ Rot Fai Park

                      เมื่อวันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา มูลนิธิโลกสีเขียว ร่วมกับองค์กรต่างๆ ได้แก่ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สวนวชิรเบญจทัศ, องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์เเห่งชาติ (อพวช.), สำนักอนุรักษ์เเละวิจัยองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์, สมาคมอนุรักษ์นกเเละธรรมชาติเเห่งประเทศไทย, กลุ่ม Ecoliteracy & ConservationinAction (ECA) ภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล, กลุ่มอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพเเละสิ่งเเวดล้อม (Siamensis’org), เเละชมรมรักษ์ผีเสื้อ พร้อมกับเหล่าอาสาสมัครร่วมสำรวจชีวิตป่าในเมืองหลวงเพื่อตรวจสุขภาพกรุงเทพ ในงาน “Bangkok wild watch 2018 @ Rot Fai Park – สำรวจชีวิตป่าเมืองกรุง ตรวจสุขภาพกรุงเทพฯ” แบ่งกลุ่มกิจกรรมเพื่อสำรวจสิ่งมีชีวิตที่หลากหลายในสวนวชิรเบญจทัศ ออกเป็น 7 ประเภท ได้แก่ กลุ่มสำรวจนก กลุ่มสำรวจไลเคน กลุ่มสำรวจหมวด ก. (กิ้งก่า, กระรอก, กบ) กลุ่มสำรวจสัตว์หน้าดิน (ไส้เดือน, กิ้งกือ, หอย) กลุ่มสำรวจผีเสื้อ แมง แมลงอื่นๆ และกลุ่มสำรวจเหี้ย สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลาน กลุ่มปลาและสัตว์น้ำ.

Read more “Bangkok Wild Watch 2018 @ Rot Fai Park”

Malacological Society of Southeast Asia First Working Group Meeting

             เมื่อวันที่ 18-19 ตุลาคม 2560   นายขจร จิตสุขุมมงคล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาธิการ ร่วมเป็นประธานเปิดการประชุมการก่อตั้ง Malacological Society of Southeast Asia First Working Group Meeting   

            ตัวแทนนักวิจัยที่ทำงานวิจัยทางด้าน หอยและปลาหมึกในประเทศกลุ่มอาเซียนได้จัดการประชุม “The Working Group for the Malacological Society of Southeast Asia” ณ โรงแรมเดอะสุโกศล ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ โดยมีศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นเจ้าภาพ และร่วมสนับสนุนการประชุมโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นเป็นผู้แทนจาก 8 ชาติอาเซียนรวม 19 คน ได้แก่ผู้แทนจากประเทศบรูไน (1)อินโดนีเซีย (1) ลาว (1) เมียนมาร์ (1) มาเลเซีย (3) ฟิลิปปินส์ (3) สิงคโปร์ (1) และประเทศไทย (8) ทั้งหมดล้วนมาจากมหาวิทยาลัย และสถาบันชั้นนำของแต่ละประเทศที่มีการศึกษาวิจัยด้านสังขวิทยาอย่างโดดเด่น

Read more “Malacological Society of Southeast Asia First Working Group Meeting”

นิทรรศการ “มหัศจรรย์แห่งความหลากหลายทางชีวภาพ” (THE MIRACLE OF BIODIVERSITY)

ภาพบรรยากาศ นิทรรศการ “มหัศจรรย์แห่งความหลากหลายทางชีวภาพ” THE MIRACLE OF BIODIVERSITY ระหว่างวันที่ 31 ก.ค.- 3 ส.ค. 60 ณ อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ถ.ศรีอยุธยา

Read more “นิทรรศการ “มหัศจรรย์แห่งความหลากหลายทางชีวภาพ” (THE MIRACLE OF BIODIVERSITY)”

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ 1/2560

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ 1/2560 วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม 209 อาคารจามจุรี 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                                                                                      

Read more “การประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ 1/2560”

The 7th Conference on Taxonomy and Systematics in Thailand

           การประชุมอนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ในประเทศไทย ครั้งที่ 7 (The 7th Conference on Taxonomy and Systematics in Thailand)  ระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร                                                                                          สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://tst2017.ru.ac.th/

Read more “The 7th Conference on Taxonomy and Systematics in Thailand”

แถลงข่าวการจัดทำโครงการวิจัยเพื่อให้ความรู้และควบคุมสัตว์ต่างถิ่นรุกราน “หนอนตัวแบนนิวกินี”

                    เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกันแถลงข่าว “หนอนตัวแบนนิวกินี”

Read more “แถลงข่าวการจัดทำโครงการวิจัยเพื่อให้ความรู้และควบคุมสัตว์ต่างถิ่นรุกราน “หนอนตัวแบนนิวกินี””

ค้นพบตะขาบน้ำตก 1 ใน 10 สปีชีส์ใหม่ของโลก 2017 TOP NEW SPECIES AWARD BY IISE

         ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และสถานเสาวภา จัดแถลงข่าว “2017 TOP NEW SPECIES AWARD BY IISE” โดยสถาบัน IISE (International Institute for Species Exploration) มหาวิทยาลัยแอริโซน่า ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560

Read more “ค้นพบตะขาบน้ำตก 1 ใน 10 สปีชีส์ใหม่ของโลก 2017 TOP NEW SPECIES AWARD BY IISE”