Snails & Millipedes: They are so cute

                   ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมูลนิธิธรรมชาติศึกษา ร่วมจัดกิจกรรม Snails & Millipedes: They are so cute เมื่อ วันที่ 27 – 29 กันยายน 2562 ณ สถานีวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกาะสีชัง จ. ชลบุรี

Read more “Snails & Millipedes: They are so cute”

งานสัมมนาวิชาการและแสดงนิทรรศการ เรื่อง ศูนย์ความเป็นเลิศกับการพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือ

              งานสัมมนาวิชาการและแสดงนิทรรศการ เรื่อง ศูนย์ความเป็นเลิศกับการพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือ วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ ถนนช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

Read more “งานสัมมนาวิชาการและแสดงนิทรรศการ เรื่อง ศูนย์ความเป็นเลิศกับการพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือ”

งานสัมมนาวิชาการและแสดงนิทรรศการ เรื่อง ศูนย์ความเป็นเลิศกับการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้

             งานสัมมนาวิชาการและแสดงนิทรรศการ เรื่อง ศูนย์ความเป็นเลิศกับการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรม บุรีศรีภู บูติก 310 ถนนศรีภูวนารถ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

Read more “งานสัมมนาวิชาการและแสดงนิทรรศการ เรื่อง ศูนย์ความเป็นเลิศกับการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้”

งานสัมมนาวิชาการและแสดงนิทรรศการ ศูนย์ความเป็นเลิศกับการพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

           ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ร่วมจัดงานสัมมนาวิชาการและแสดงนิทรรศการ ศูนย์ความเป็นเลิศกับการพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 28 – 29 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมพูลแมน ถนนประชาสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

Read more “งานสัมมนาวิชาการและแสดงนิทรรศการ ศูนย์ความเป็นเลิศกับการพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”

งานสัมมนาวิชาการและแสดงนิทรรศการ ศูนย์ความเป็นเลิศกับการพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออก

          งานสัมมนาวิชาการและแสดงนิทรรศการ “ศูนย์ความเป็นเลิศกับการพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออก” เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 18 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรม เดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน จังหวัดชลบุรี

Read more “งานสัมมนาวิชาการและแสดงนิทรรศการ ศูนย์ความเป็นเลิศกับการพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออก”

จุฬาฯ โชว์หอยทากไทย 126 ชนิดใหม่ของโลกจากเกือบ 600 ชนิดในประเทศไทย เปิดตัวหนังสือสารานุกรม “หอยทากบก ทรัพยากรชีวภาพที่ทรงคุณค่าแห่งราชอาณาจักรไทย” และแถลงสิทธิบัตรจากการวิจัยและพัฒนาเมือกหอยทากไทยหลายสายพันธุ์สู่อุตสาหกรรมความงาม

หอยต้นไม้  หอยพื้นดิน และหอยทากจิ๋ว
สุดยอดความเชื่อมโยงแห่งวิวัฒนาการ

Read more “จุฬาฯ โชว์หอยทากไทย 126 ชนิดใหม่ของโลกจากเกือบ 600 ชนิดในประเทศไทย เปิดตัวหนังสือสารานุกรม “หอยทากบก ทรัพยากรชีวภาพที่ทรงคุณค่าแห่งราชอาณาจักรไทย” และแถลงสิทธิบัตรจากการวิจัยและพัฒนาเมือกหอยทากไทยหลายสายพันธุ์สู่อุตสาหกรรมความงาม”

คณะจาก IUCN Asia Regional Office และ IUCN Toyota เข้าหารือผู้อำนวยการศูนย์ฯ เรื่องการจัดทำโครงการ B-DNA

             

                            คณะจาก IUCN Asia Regional Office และ IUCN Toyota เข้าหารือผู้อำนวยการศูนย์ฯ เรื่องการจัดทำโครงการ B-DNA เมื่อวันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. ที่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ตึกเคมี 2 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Read more “คณะจาก IUCN Asia Regional Office และ IUCN Toyota เข้าหารือผู้อำนวยการศูนย์ฯ เรื่องการจัดทำโครงการ B-DNA”

Beautiful snails

                ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ร่วมกับหน่วยปฏิบัติการซิสเทมาติคส์ของสัตว์ ภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมูลนิธิธรรมชาติศึกษา จัดกิจกรรม Beautiful snails วันที่ 23-24 มิ.ย. 61 ณ วนอุทยานเขานางพันธุรัต จ.เพชรบุรี

Read more “Beautiful snails”

The 8th Conference on Taxonomy and Systematics in Thailand

      การประชุมวิชาการอนุกรมวิธานและซีสเทมาติคส์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 8 (The 8th Conference on Taxonomy and Systematics in Thailand) ระหว่างวันที่ 21 – 23 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Read more “The 8th Conference on Taxonomy and Systematics in Thailand”