คณะจาก IUCN Asia Regional Office และ IUCN Toyota เข้าหารือผู้อำนวยการศูนย์ฯ เรื่องการจัดทำโครงการ B-DNA

             

                            คณะจาก IUCN Asia Regional Office และ IUCN Toyota เข้าหารือผู้อำนวยการศูนย์ฯ เรื่องการจัดทำโครงการ B-DNA เมื่อวันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. ที่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ตึกเคมี 2 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Read more “คณะจาก IUCN Asia Regional Office และ IUCN Toyota เข้าหารือผู้อำนวยการศูนย์ฯ เรื่องการจัดทำโครงการ B-DNA”

Beautiful snails

                ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ร่วมกับหน่วยปฏิบัติการซิสเทมาติคส์ของสัตว์ ภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมูลนิธิธรรมชาติศึกษา จัดกิจกรรม Beautiful snails วันที่ 23-24 มิ.ย. 61 ณ วนอุทยานเขานางพันธุรัต จ.เพชรบุรี

Read more “Beautiful snails”

The 8th Conference on Taxonomy and Systematics in Thailand

      การประชุมวิชาการอนุกรมวิธานและซีสเทมาติคส์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 8 (The 8th Conference on Taxonomy and Systematics in Thailand) ระหว่างวันที่ 21 – 23 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Read more “The 8th Conference on Taxonomy and Systematics in Thailand”

Bangkok Wild Watch 2017 @ Rot Fai Park

                      เมื่อวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา มูลนิธิโลกสีเขียว ร่วมกับองค์กรต่างๆ ได้แก่ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สวนวชิรเบญจทัศ, องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์เเห่งชาติ (อพวช.), สำนักอนุรักษ์เเละวิจัยองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์, สมาคมอนุรักษ์นกเเละธรรมชาติเเห่งประเทศไทย, กลุ่ม Ecoliteracy & ConservationinAction (ECA) ภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล, กลุ่มอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพเเละสิ่งเเวดล้อม (Siamensis’org), เเละชมรมรักษ์ผีเสื้อ พร้อมกับเหล่าอาสาสมัครร่วมสำรวจชีวิตป่าในเมืองหลวงเพื่อตรวจสุขภาพกรุงเทพ ในงาน “Bangkok wild watch 2017 @ Rot Fai Park – สำรวจชีวิตป่าเมืองกรุง ตรวจสุขภาพกรุงเทพฯ” แบ่งกลุ่มกิจกรรมเพื่อสำรวจสิ่งมีชีวิตที่หลากหลายในสวนวชิรเบญจทัศ ออกเป็น 7 ประเภท ได้แก่ กลุ่มสำรวจนก กลุ่มสำรวจไลเคน กลุ่มสำรวจหมวด ก. (กิ้งก่า, กระรอก, กบ) กลุ่มสำรวจสัตว์หน้าดิน (ไส้เดือน, กิ้งกือ, หอย) กลุ่มสำรวจผีเสื้อ แมง แมลงอื่นๆ และกลุ่มสำรวจเหี้ย สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลาน กลุ่มปลาและสัตว์น้ำ.

Read more “Bangkok Wild Watch 2017 @ Rot Fai Park”

Malacological Society of Southeast Asia First Working Group Meeting

             เมื่อวันที่ 18-19 ตุลาคม 2560   นายขจร จิตสุขุมมงคล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาธิการ ร่วมเป็นประธานเปิดการประชุมการก่อตั้ง Malacological Society of Southeast Asia First Working Group Meeting   

            ตัวแทนนักวิจัยที่ทำงานวิจัยทางด้าน หอยและปลาหมึกในประเทศกลุ่มอาเซียนได้จัดการประชุม “The Working Group for the Malacological Society of Southeast Asia” ณ โรงแรมเดอะสุโกศล ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ โดยมีศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นเจ้าภาพ และร่วมสนับสนุนการประชุมโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นเป็นผู้แทนจาก 8 ชาติอาเซียนรวม 19 คน ได้แก่ผู้แทนจากประเทศบรูไน (1)อินโดนีเซีย (1) ลาว (1) เมียนมาร์ (1) มาเลเซีย (3) ฟิลิปปินส์ (3) สิงคโปร์ (1) และประเทศไทย (8) ทั้งหมดล้วนมาจากมหาวิทยาลัย และสถาบันชั้นนำของแต่ละประเทศที่มีการศึกษาวิจัยด้านสังขวิทยาอย่างโดดเด่น

Read more “Malacological Society of Southeast Asia First Working Group Meeting”

นิทรรศการ “มหัศจรรย์แห่งความหลากหลายทางชีวภาพ” (THE MIRACLE OF BIODIVERSITY)

ภาพบรรยากาศ นิทรรศการ “มหัศจรรย์แห่งความหลากหลายทางชีวภาพ” THE MIRACLE OF BIODIVERSITY ระหว่างวันที่ 31 ก.ค.- 3 ส.ค. 60 ณ อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ถ.ศรีอยุธยา

Read more “นิทรรศการ “มหัศจรรย์แห่งความหลากหลายทางชีวภาพ” (THE MIRACLE OF BIODIVERSITY)”

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ 1/2560

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ 1/2560 วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม 209 อาคารจามจุรี 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                                                                                      

Read more “การประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ 1/2560”

The 7th Conference on Taxonomy and Systematics in Thailand

           การประชุมอนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ในประเทศไทย ครั้งที่ 7 (The 7th Conference on Taxonomy and Systematics in Thailand)  ระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร                                                                                          สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://tst2017.ru.ac.th/

Read more “The 7th Conference on Taxonomy and Systematics in Thailand”

ปิดโหมดสีเทา