ศ. ดร.สมศักดิ์ ปัญหา ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ร่วมงานแถลงข่าว “งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย” ประจำปี 2565 หรือ “TechnoMart 2022” ในรูปแบบ Hybrid Exhibition ภายใต้แนวคิด BCG สู่เศรษฐกิจ สร้างคุณค่า “เพิ่มคุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” โดยมี และได้รับเกียรติจาก ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธี เมื่อวันพุธที่ 14 กันยายน 2565 ณ ลิฟวิ่ง ฮอล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าสยามพารากอน

                   โดยงานจะจัดเป็น 2 รูปแบบ คือ Onsite ระยะจัดงาน 4 วันเริ่มตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน – 2 ตุลาคม 2565 ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน และ บริเวณทางเชื่อมศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์ ส่วนรูปแบบ Online ผ่าน https://www.technomart2022.com ตลอดระยะเวลา 2 เดือน นับจากวันเปิดงาน โดยผู้เข้าชมงานจะพบกับผลงานความคิดสร้างสรรค์และตื่นตาไปกับผลงานวิจัยของหน่วยงาน อว. และเครือข่าย มากกว่า 400 ผลงาน อาทิ รถพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลือบสารต้านจุลชีพ เครื่องช่วยหายใจแบบพกพาสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ผลิตภัณฑ์สกินแคร์ที่มีองค์ประกอบจากสารสกัดธรรมชาติที่มีฤทธิ์ต่อต้านกลไกหลักของการทำร้ายผิวจากสารมลพิษได้ครอบคลุมถึง 7 ประการและผลิตภัณฑ์ชีวภาพไร้สารเคมีอันตรายทางการเกษตร เป็นต้น และพบกับผู้เชี่ยวชาญที่มาให้ความรู้ผ่านการเสวนาและการอบรมเชิงปฏิบัติการ ฟรี !!!! ตลอดงาน พร้อมเพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าในตลาด BCG Market ซึ่งเป็นสินค้า OTOP และสินค้าชุมชมที่ได้รับการพัฒนาด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การเล่นเกมชิงรางวัล กิจกรรมการประกวดต่าง ๆ ให้ผู้ที่สนใจได้เข้าเยี่ยมชมงานได้ทั้ง 2 รูปแบบ