ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพและมหาวิทยาลัยเครือข่ายร่วมกับมูลนิธิธรรมชาติศึกษา ร่วมจัดกิจกรรม “ตามหาสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังกัน” ระหว่างวันที่ 26-27 กันยายน 2563 ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตำบลผักแพรว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

ภาพกิจกรรม