เชิญเข้าร่วมกิจกรรม  “Bangkok Wild Watch 2019 @ Rot Fai Park” สำรวจชีวิตป่าเมืองกรุง ตรวจสุขภาพกรุงเทพฯ กับมูลนิธิโลกสีเขียว ร่วมสำรวจสิ่งมีชีวิตที่หลากหลายในสวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) ในวันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562 เวลา 07.00 น. – 12.00 น.  ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 

กำหนดการ

07.00 น. – 07.30 น. ลงทะเบียน

07.30 น. – 08.00 น. เปิดงาน/แนะนำกลุ่มสำรวจ

08.00 น. – 10.30 น. แบ่งกลุ่มสำรวจ ดังนี้

      – นก & พรรณไม้ —> บอกความสมดุล

      – สัตว์หมวด ก. (กระรอก กิ้งก่า กบและเพื่อน) —> บอกความสมดุล

      – ผีเสื้อ แมง และแมลงต่างๆ —> บอกสารพิษรอบตัว

      – ไลเคน & เครือญาติ —> บอกคุณภาพอากาศหายใจ

      – สัตว์น้ำ & แพลงก์ตอน —> บอกคุณภาพแหล่งน้ำ

      – เหี้ย และสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก & สัตว์เลื้อยคลาน—>บอกความสมดุล

      – สัตว์หน้าดิน—>บอกความสมดุล

10.30 น. – 11.50 น. แต่ละกลุ่มนำเสนอข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ

11.50 น. – 12.00 น. สรุปข้อมูล และปิดงาน 

 

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  *** ไม่มีค่าใช้จ่าย***

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :  https://greenworld.or.th

การเตรียมตัว (สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม)

  1. อุปกรณ์สำรวจ (ถ้ามี) เช่น กล้องสองตา (Binoculars) ,แว่นขยาย (Hand Lenses),สมุดบันทึก อื่นๆ
  2. รับประทานอาหารเช้ามาให้เรียบร้อย หรือถ้านำอาหารมารับประทานระหว่างทำกิจกรรม ขอความร่วมมืองดการใช้โฟมบรรจุอาหาร และลดการใช้ถุงพลาสติกหรือไม่ใช้ โดยขอให้ใช้วัสดุที่ย่อยสลายได้ทดแทน (ด้านหน้าสวนรถไฟมีร้านอาหารและเครื่องดื่มจำหน่าย สามารถนำภาชนะมาใส่ได้)
  3. ผ้ายางสำหรับปูรองนั่งส่วนตัว
  4. กระบอกน้ำดื่ม (มีน้ำสะอาดให้เติม)
  5. ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับการใช้สวนสาธารณะ