ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมูลนิธิธรรมชาติศึกษา ร่วมจัดกิจกรรม Snails & Millipedes: They are so cute เมื่อ วันที่ 27 – 29 กันยายน 2562 ณ สถานีวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกาะสีชัง จ. ชลบุรี

ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรม