เมื่อวันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา มูลนิธิโลกสีเขียว ร่วมกับองค์กรต่างๆ ได้แก่ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สวนวชิรเบญจทัศ, องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์เเห่งชาติ (อพวช.), สำนักอนุรักษ์เเละวิจัยองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์, สมาคมอนุรักษ์นกเเละธรรมชาติเเห่งประเทศไทย, กลุ่ม Ecoliteracy & ConservationinAction (ECA) ภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล, กลุ่มอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพเเละสิ่งเเวดล้อม (Siamensis’org), เเละชมรมรักษ์ผีเสื้อ พร้อมกับเหล่าอาสาสมัครร่วมสำรวจชีวิตป่าในเมืองหลวงเพื่อตรวจสุขภาพกรุงเทพ ในงาน “Bangkok wild watch 2018 @ Rot Fai Park – สำรวจชีวิตป่าเมืองกรุง ตรวจสุขภาพกรุงเทพฯ” แบ่งกลุ่มกิจกรรมเพื่อสำรวจสิ่งมีชีวิตที่หลากหลายในสวนวชิรเบญจทัศ ออกเป็น 7 ประเภท ได้แก่ กลุ่มสำรวจนก กลุ่มสำรวจไลเคน กลุ่มสำรวจหมวด ก. (กิ้งก่า, กระรอก, กบ) กลุ่มสำรวจสัตว์หน้าดิน (ไส้เดือน, กิ้งกือ, หอย) กลุ่มสำรวจผีเสื้อ แมง แมลงอื่นๆ และกลุ่มสำรวจเหี้ย สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลาน กลุ่มปลาและสัตว์น้ำ.

ภาพบรรยากาศ