การประชุมอนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ในประเทศไทย ครั้งที่ 7 (The 7th Conference on Taxonomy and Systematics in Thailand)  ระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร                                                                                          สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://tst2017.ru.ac.th/

ภาพบรรยากาศ